-  -

מדיניות פרטיות

חברת פוב בע"מ ("החברה", "אנו" או "שלנו") מספקת אפליקציה ו/או אתר המאפשר/ים ממשק עוסק-לקוח בין עסקים בתחום המזון והמשקאות ("העסקים") לבין לקוחותיהם (האתר והאפליקציה ייקראו להלן ביחד: "האפליקציה", למעט אם מצוין במפורש אחרת), המיועדים ללקוחות העסקים השונים ("המשתמשים", "אתם" או "שלכם", או לחוד "המשתמש", "אתה" או "שלך").

הפרטיות שלך חשובה לנו. אנו מכבדים ומעריכים את פרטיות המידע האישי של צרכני וספקי השירותים שמוצעים דרך האפליקציה (להלן "מידע אישי") המתקבל באמצעות האפליקציה. מטרת מדיניות הפרטיות המפורטת להלן היא להודיע ולהסביר באופן כללי כיצד נאגר המידע האישי, למה הוא משמש וכיצד הוא מפורסם.

בשימוש באפליקציה, המשתמשים מסכימים להיות מחויבים למדיניות פרטיות זו. אם המשתמשים אינם מסכימים לתנאי מדיניות הפרטיות, הם אינם מורשים להשתמש באפליקציה. מדיניות פרטיות זו נדרשת להיקרא יחד עם תנאי השימוש של החברה, ויחדיו מדיניות השימוש ומדיניות הפרטיות מהוות הסכם בין צרכני וספקי השירותים לבין החברה. מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש עשויים להתעדכן בעתיד, ולכן נבקש מצרכני וספקי השירותים להתעדכן מפעם לפעם במדיניות הפרטיות ובתנאי השימוש המעודכנים. תנאי השימוש המעודכנים ביותר נמצאים בכתובת: www.Poob.me/Terms. השימוש באפליקציה מהווה הסכמה לתנאי מדיניות הפרטיות העדכנית ביותר.

א. המידע שנקלט באפליקציה

 1. בעת ההרשמה והשימוש באפליקציה יכול שיצטברו פרטים ומידע אודותיך, אודות נוהגיך, שירותים שצרכת, מידע או פרסומות שקראת באפליקציה, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, מיקום המכשיר האלקטרוני שבאמצעותו ניגשת לאפליקציה, מידע שהדפדפן של המשתמשים והעסקים מעביר לכל אתר אינטרנט אליו צרכני וספקי השירותים נכנסים, כגון: כתובת IP, מידע על הדפדפן (סוג, שפה וכו'), מערכת ההפעלה, תאריך ושעה בהם נכנסו המשתמשים לאתר אינטרנט, מיקום המשתמשים ועוד. החברה עשויה לשמור את המידע במערכותיה.
 2. משתמש שיבחר בקישור חשבון הפייסבוק (Facebook) שלו ("חשבון הפייסבוק") לחשבון המשתמש שלו מאשר לחברה לקבל גישה למידע מסוים מחשבון הפייסבוק שלו, כגון הפרופיל הפומבי שלו בפייסבוק, רשימת החברים שלו בפייסבוק (בכפוף להגדרות שבחרת בקשר למדיניות הפרטיות של חשבון הפייסבוק שלו), כתובת דואר אלקטרוני, תחומי עניין, מין, תאריך לידה, תמונות וכו'.
 3. שימוש באפליקציה ובשירותים המוצעים מהווה הסכמה של המשתמשים לספק פרטים ומידע לחברה ולכך שפרטים ומידע אלה יישמרו בחזקת החברה. ככל שהמשתמשים מסרבים לספק מידע כאמור, הם אינם מורשים להשתמש באפליקציה ובשירותים המוצעים. 
 4. למען הסר ספק, מובהר כי החברה מבצעת מאמצים סבירים להגנת הפרטים והמידע הנקלטים באפליקציה וחשבונות המשתמשים באפליקציה, אולם אין זה אפשרי שכל המידע הנקלט וחשבונות המשתמשים באפליקציה יהיו מוגנים באופן מוחלט. לחברה אין אחריות על מידע אישי שנחשף כתוצאה משימוש לא מורשה באפליקציה ובחשבונות המשמשים.

.

ב. השימוש במידע הנקלט

 1. השימוש בפרטים ובמידע שיצטברו אודותיך ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין - וזאת למטרות המפורטות להלן:
 1. כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באפליקציה - כדוגמת (אך לא רק) אפשרות שמירת מקום בעסקים השונים.

 2.  כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באפליקציה, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.

 3.  כדי להתאים את הפרסומות והקישורים שיוצגו לעיניך בעת השימוש באפליקציה לתחומי ההתעניינות שלך ("פרסומות מותאמות אישית"). המידע שישמש את החברה לצורך כך לא יזהה אותך אישית בשם.

 4. החברה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בהודעות טקסט מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. עם זאת, החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. אם אין ברצונך להמשיך ולקבל הודעות כאמור, הנך מתבקש שלא לעשות שימוש באפליקציה ובשירותים המוצעים על ידי החברה.

 5. ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.

 6. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של החברה.

 7. לשם תפעולה התקין ופיתוחה של האפליקציה. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מפעם לפעם.

ג. מסירת מידע לצדדים שלישיים

 1. החברה לא תמכור, תסחור או תשכיר את המידע האישי לצדדים שלישיים אלא אם כן המשתמשים יסכימו לכך מפורשות. השימוש בפרטים ובמידע על ידי החברה נעשה למטרות פנימיות בלבד וכדי לשפר את האפליקציה והשירותים המוצעים על מנת שהללו יותאמו לצרכים האישיים של המשתמשים והעסקים. על אף האמור לעיל, החברה רשאית לעשות שימוש בפרטים ובמידע שייאספו אודות המשתמשים לצורך פרסומות מותאמות אישית.
 2. באמצעות עיבוד המידע הנקלט ו/או נשמר באפליקציה, ייתכן וייאסף מידע סטטיסטי כגון: מידע אנונימי על האופן בו המשתמשים עושים שימוש באפליקציה ובשירותים המוצעים ("מידע סטטיסטי"). מידע סטטיסטי עוזר לחברה בהבנת מגמות וצרכי משתמשי האפליקציה וזאת במטרה לשפר את האפליקציה והשירותים המוצעים. מידע סטטיסטי הינו אנונימי ולא ניתן לקישור למידע אישי של צרכני וספקי השירותים. ייתכן שהחברה תשתף מידע סטטיסטי עם צדדים שלישיים ולצרכים מסחריים וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. במקרים המפורטים להלן תהא רשאית החברה למסור פרטים ומידע שנצבר אודותיך לצדדים שלישיים:
 1. במקרה שתפר את תנאי השימוש בשירותי החברה או אם תבצע באמצעות שירותי החברה, או בקשר איתם, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה, תהיה החברה רשאית למסור את המידע לפי הנדרש;

 2. אם החברה תידרש לגלות פרטים או מידע על פי חוק;

 3. אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;

 4. כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה;

 5. בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

 6. במקרה של שינוי בהרכב הבעלות בחברה, פרטים ומידע אודותיך וכן מידע הקשור בהפעלה העסקית של החברה ככל הנראה יועברו או יינתן רישיון שימוש בהם לבעלים החדשים.

 7. החברה נעזרת בשירותים של ספקי שירות חיצוניים (להלן "ספקי השירות החיצוניים"). ייתכן שפרטים ומידע אודות המשתמשים יועברו לרשות ספקי השירות החיצוניים. ספקי השירות החיצוניים יהיו מנועים מלהשתמש בפרטים ובמידע למטרות שאינן נתינת השירותים לחברה, ויידרשו לעמוד בהוראות החוק הרלוונטיות. ספקי השירות החיצוניים עלולים להיות ממוקמים באזורי שיפוט השונים מאזור השיפוט של המשתמשים, וייתכן שהחוק החל באזור השיפוט של ספקי השירות החיצוניים מספק הגנה פחותה מזו שבאזור השיפוט של המשתמשים.

ד. אתרי אינטרנט, שירותים וקהילות מקוונות של צדדים שלישיים

 1. למען הסר ספק, מובהר כי תוך שימוש באפליקציה ייתכן שמשתמשים ייכנסו דרך קישור או אמצעים אחרים, לאתרים, שירותים וקהילות מקוונות של צדדים שלישיים. מדיניות הפרטיות של החברה חלה על שימוש וגילוי פרטים ומידע שהתקבלו מאת המשתמשים. ייתכן שתחול מדיניות פרטיות שונה לגבי אתרים, שירותים וקהילות מקוונות של צדדים שלישיים. ייתכן שהאתרים, השירותים והקהילות המקוונות של צדדים שלישיים ישלחו קוקי'ס (ראו הגדרה להלן) לדפדפן של הנכנסים אליהם, וכך ישיגו מידע אישי על המשתמשים. החברה אינה אחראית לשימוש והגילוי של הפרטים והמידע על ידי אתרים, שירותים וקהילות מקוונות של צדדים שלישיים.

ה. Cookies

 1. Cookies (להלן "קוקי'ס") הם קבצים המושתלים בדיסק הקשיח של המשתמש על ידי אתר שאליו הוא נכנס (בקובץ זה נשמר "פרופיל" אישי של המשתמש והרגליו באינטרנט, אינפורמציה המשמשת להכרת הצרכן וצרכיו ומשמשת בין היתר להתאמה אישית של פרסומות, דואר אלקטרוני וכדומה). אנו ממליצים להגדיר את הדפדפן כך שיסרב לקבל קוקי'ס או שיודיע כאשר קוקי'ס נשלחו למשתמש. בנוסף, באפשרות המשתמשים למחוק קוקי'ס כרצונם, אולם ייתכן שחלק מהתכנים באפליקציה לא יעבדו כראוי במידה שקוקי'ס יוסרו.

ו. תקשורת

 1. ייתכן שהחברה תשתמש בפרטי ההתקשרות של המשתמשים כדי להודיעם על עדכונים באפליקציה ובשירותים המוצעים. בשימוש באפליקציה, המשתמשים מסכימים לשימוש בפרטי ההתקשרות שלהם למטרה זו.

ז. מדיניות לגבי ילדים

 1. השימוש באפליקציה מותר למשתמשים מעל גיל 18. פרטים ומידע הנקלטים ממשתמשים שגילם מתחת לגיל האמור, נקלטים שלא במודעות החברה. אם החברה תגלה שהפרטים והמידע שנקלטו התקבלו ממשתמש שגילו נמוך מהגיל האמור, החברה תעשה מאמצים מסחריים סבירים כדי למחוק מידע זה מהמערכות שלה.

ח. שאלות

 1. המשתמשים רשאים להפנות את שאלותיהם בנוגע למדיניות הפרטיות של החברה באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת Service@Poob.me, אשר כותרתו "פרטיות".

שימוש מהנה,

צוות POOB 

עדכון אחרון - ינואר 2016